plugC® - Soketli (Plug-in) Kondansat�r �niteleri
Panel Elektro
panel elektro, plug-in kompanzasyon ve harmonik filtreleri ��z�m� plugC® ile ba�ar�l� uygulamalara imza atmaktad�r.

  • Reaktif enerji panellerinde i�letme kolayl���
  • Soketli (plug-in) ba�lant�l� �niteler
  • Maksimum bak�m g�venli�i
  • T�m �niteler devredeyken bak�m veya de�i�im olana��
  • Filtre uygulamalar�nda sorunsuz tasar�m
  • 300kVAr'a kadar (6 kademe) tek kabin yerle�imi
  • �ki y�nl� uygulama ile 600kVAr tek kabin

plugC® ile reaktif g�� kompanzasyonunda yeni bir d�nem ba�latan panel elektro, soket (plug-in) sistemi yard�m�yla t�m �niteler enerjiliyken bak�m veya de�i�im olana�� sunarak, maksimum bak�m g�venli�i ve i�letme s�reklili�i sa�l�yor. Bak�m ve servis s�resince reaktif g�� �nitelerinin enerjili kalabilmesi sayesinde aktif - reaktif g�� oranlar� bozulmamaktad�r.

Kompanzasyon sistemlerini tasarlarken, sistem analizi ve m�hendislik gereklidir. Kondansat�rler ve harmonik filtreleri birbirine uygun se�mek, pano boyutlar�n� gerekti�i gibi tasarlamak gerekir.
PANEL ELEKTRO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Emek Mah. Onur Cad. No:51 34785 Sancaktepe - Istanbul - TURKEY
Tel : +90 216 621 00 00 (pbx) Fax: +90 216 621 00 09
plugC� - Soketli (Plug-in) Kondansat�r �niteleri
plugC� - Soketli (Plug-in) Kondansat�r �niteleri
plugC� - Soketli (Plug-in) Kondansat�r �niteleri
plugC� - Soketli (Plug-in) Kondansat�r �niteleri