BAZI PROJE HABERLER�M�Z
Panel Elektro
PANEL ELEKTRO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Emek Mah. Onur Cad. No:51 34785 Sancaktepe - Istanbul - TURKEY
Tel : +90 216 621 00 00 (pbx) Fax: +90 216 621 00 09
BSEC Solutions
Alexandra Oteli (Malta) Da��t�m PCC ve Form3b panellerinin �retimi tamamlanm��t�r.

Magaldi Power S.p.A
2 x 660 MW Maitree-STPP Projesi (Banglade�) kapsam�ndaki VSD Panelleri, Lokal Paneller, Ba�lant� Tablolar�n�n �retimi tamamlanm��t�r.

Yokogawa Turkey End�striyel Otomasyon ��z�mleri A.�.
Trakya Cam Yeni�ehir TR-6 So�uk Tamir Projesi Mimik Panel ve Kontrol Masas�n�n �retimi tamamlanm��t�r.

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.�
LOGSTRUP �ekmeceli MCC Panelleri ve Form3b (WWW) ek panellerin �retimi tamamlanm��t�r.

US A Fabrika Otomasyon ve M�hendislik Tic. A.�.
TUB�TAK SAGEM kapsam�ndaki MCC ve SCADA Panellerinin �retimi tamamlanm��t�r.

ITSC LTD / Voltec Ltd.
Qaiyarah Petrol Sahas� �yile�tirmeleri Projesi (Irak) kapsam�ndaki LOGSTRUP �ekmeceli MCC Panelleri, Form4b (WWW) �retimi tamamlanm��t�r.

Alpha Partner Ltd.
�i�ecam Bulgaristan i�in �retilen 22" End�striyel �� �stasyonlar�n�n sevkiyat� ger�ekle�tirilmi�tir.

Metito (Overseas) Ltd.
Jawa-1 Kombine �evrim Gaz T�rbini Santrali Su Ar�tma Tesisi Konteyner i�erisinde b�t�nle�ik ��z�m: LOGSTRUP �ekmeceli MCC Panelleri, Form4b (WWW) �retimi tamamlanm��t�r.

Metro Elektrik M�hendislik Taahh�t Ltd.
432MW Gaz T�rbinli Enerji Santrali, Lebap / Charjev Etrap (T�rkmenistan) kapsam�ndaki G�� Da��t�m (PCC), YG Koruma, Kontrol, �l�� ve Marshalling HVCP Panellerinin �retimim tamamlanm��t�r.

Magaldi Power S.p.A.
"Ola�an�n biraz d���nda kalan" a��k f�st�k ye�ili Smart MCC panelimiz Meksika'ya do�ru yola ��kt�.

Honeywell A.�.
Son kullan�c�s� Kazakhistan Tengizchevroil LLP olan TCO HVAC projesi kapsam�ndaki fabrika kabul testlerimizin ba�ar�yla sonu�land���n� bildirmekten gurur duyuyoruz. Testlerimiz Honeywell A.�., Wozair Limited ve son kullan�c�n�n g�revlisi ile 3.parti g�zetmeni dahil olmak �zere, projenin t�m ilgililerinin tan�kl���nda ger�ekle�tirilmi�tir. Bu proje kapsam�nda sundu�umuz ��z�m LOGSTRUP �ekmeceli MCC ve BMS Panelleridir (Form4b).

2022