MVPCC - Orta Gerilim Kontrol Merkezleri
MVPCC - Orta Gerilim Kontrol Merkezleri
Panel Elektro
Elektrik enerji da��t�m�n�n �nemli bir b�l�m� orta gerilimde kullan�lan sistemlerdir.

panel elektro bu t�r gereksinimler i�in 12kV ve 36kV kompakt da��t�m k��kleri, metal b�lmeli mod�ler h�creler ve 12kV'a kadar motor yolvericiler �retmekte, SF6 kesicili veya  sabit ve �ekmeceli vakum kesicili uygulama se�enekleriyle m��teri gereksinimlerine uygun ��z�mler sunmaktad�r.

Uygulama farkl�l�klar�na uygun olarak giri�, �l��, ring, kuplaj ve ��k�� h�creleriyle hem ring hatlar hem de simetrik beslemeler i�in gerekli olan t�m se�enekler �retilebilmektedir.

A��k alanlar i�in �retti�imiz metal k��kler �s� bariyerli olarak cam y�n� izolasyonlu veya sandwich panellerle iklim ko�ullar�na uygun olarak �retilmektedir.
PANEL ELEKTRO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Emek Mah. Onur Cad. No:51 34785 Sancaktepe - Istanbul - TURKEY
Tel : +90 216 621 00 00 (pbx) Fax: +90 216 621 00 09
MVPCC - Orta Gerilim Kontrol Merkezleri
MVPCC - Orta Gerilim Kontrol Merkezleri
MVPCC - Orta Gerilim Kontrol Merkezleri
MVPCC - Orta Gerilim Kontrol Merkezleri