�MGE Toplu Konut ��z�mleri, Daire ��i Da��t�m ve Genel Enerji Da��t�m�
�MGE - Toplu Konut ��z�mleri, Daire ��i Da��t�m ve Genel Enerji Da��t�m�
Panel Elektro
Toplu konut uygulamalar�nda ��levsel, Mod�ler, G�venli ve Estetik ikili ��z�m:

 • Daire ��i Da��t�m
 • Genel Enerji Da��t�m�
 • IEC normlar�na uygunluk
 • Saya� da��t�m�nda enerji g�venli�i
 • Form 4 seperasyon ile enerjiniz size ait
 • Mod�ler yap� gere�i geni�leyebilme
 • Buats�z sistemlere uygun terminal alan� ve yatay / dikey terminal
 • AG elektrik da��t�m�nda klasik uygulamalara / BMS uygulamalar�na uyum
 • Intercom ekipman alan� ve ba�lant� kolayl���
 • G�venlik, yang�n ekipman� b�l�m�,
 • Ak� vs. yard�mc� ekipmana uygun �zel ta��y�c�lar
 • Mimari yap�ya uygun boyut ��z�mleri
 • �ki b�lmeli �n kap� ile ev halk�n�n sivil kullan�m g�venli�i
 • Kilitlenebilir alt b�lme ile teknik personel d��� eri�im g�venli�i
 • Kap� se�enekleriyle mimari yap�ya uygun estetik ��z�mler   
 • Daire i�i mimarisine uygun estetik da��t�m paneli
 • T�m fonksiyonlara cevap verebilme, b�l�mlendirme
Saya� ve Ayd�nlatma Panosu
�MGE Toplu Konut ��z�mleri, Daire ��i Da��t�m ve Genel Enerji Da��t�m�
Saya� ve Ayd�nlatma Panosu
PANEL ELEKTRO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Emek Mah. Onur Cad. No:51 34785 Sancaktepe - Istanbul - TURKEY
Tel : +90 216 621 00 00 (pbx) Fax: +90 216 621 00 09
�MGE - Toplu Konut ��z�mleri, Daire ��i Da��t�m ve Genel Enerji Da��t�m�