HMVC - OG-YG Kontrol Merkezleri
Panel Elektro
Y�ksek gerilimde koruma, kontrol r�leleri, manevra ve izleme ekipmanlar�n�n birle�ti�i 19" formunda veya standart formda �retimlerimiz g��l� proje deste�iyle ve IEC/EN 62271 standard�na uyumuyla hakl� bir �v�n� kayna��m�zd�r.

400 kV gaz izoleli ay�r�c�lar�n (GIS) kontrol�nde uluslararas� �reticilerin farkl� projelerine �retim yapm�� ve uluslararas� denetleme kurulu�lar�nca kabul g�rm�� olmak panel elektro i�in �nemli bir ba�ar� modelidir.

�retimini yapt���m�z bir�ok uluslararas� projede kalite, estetik, standartlara uyum ve  ba�ar�l� test sonu�lar� YG koruma ve kontrol panelleri konusunda  tercih edilir bir konuma gelmemizi sa�lam��t�r.   

  • R�le, Kontrol Panelleri
  • �l�� Panelleri
  • GIS Kontrol Panelleri
  • YG Ay�r�c� Kontrol Panelleri
  • Marshalling Kabinleri
  • Kontrol Masalar�
HMVC - OG-YG Kontrol Merkezleri
HMVC - OG-YG Kontrol Merkezleri
HMVC - OG-YG Kontrol Merkezleri
HMVC - OG-YG Kontrol Merkezleri
PANEL ELEKTRO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Emek Mah. Onur Cad. No:51 34785 Sancaktepe - Istanbul - TURKEY
Tel : +90 216 621 00 00 (pbx) Fax: +90 216 621 00 09
HMVC - OG-YG Kontrol Merkezleri
HMVC - OG-YG Kontrol Merkezleri